Фортуна дөңгелегі✨Бас жүлде: iPhone 15 немесе 500 000 ₸
kk
Жеке деректердің құпиялылық саясаты
Осы Жеке деректердің құпиялылығы саясаты (бұдан әрі – Құпиялық саясаты) «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес әзірленген. Құпиялық саясаты Сатушы Интернет-дүкеннің веб-сайтын пайдалану кезінде ала алатын Сатып алушылардың жеке деректерін қамтитын ақпаратқа қолданылады.
1. Терминдердің анықтамасы
1.1. Дербес деректер – электрондық, қағаз және (немесе) басқа да материалдық жеткізгіштерде жазылған нақты немесе Сатып алушының негізінде айқындалған ақпаратқа қатысты ақпарат.
1.2. Тауар – Сатып алушыға жеке, отбасылық, үйде немесе кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес басқа да пайдалану үшін сатып алу үшін интернет-дүкен арқылы ұсынылатын Сатушының өнімі (өнімдер).
1.3. Жеке емес деректер – Сатып алушының жарнама блоктарын қарау процесінде және жүйенің статистикалық сценарийі орнатылған Интернет-дүкеннің беттеріне кіру кезінде автоматты түрде берілетін ақпарат: сұралған беттің мекенжайы, Cookie файлдары туралы ақпарат, IP мекенжайы, Сатып алушының браузері туралы ақпарат, сілтеме жасаушы (алдыңғы беттің мекенжайы ), кіру уақыты.
1.4. Дербес деректерді жинау – Сатушының Қызметтерді көрсету және Тауарды сату мақсатында Сатып алушының Дербес деректерін алуға бағытталған әрекеттері.
1.5. Дербес деректерді өңдеу – Сатып алушының Дербес деректерін жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, қосуға, пайдалануға, таратуға, иеліктен шығаруға, блоктауға және жоюға бағытталған әрекеттер.
1.6. Дербес деректерді қорғау – «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген мақсаттарда жүзеге асырылатын, оның ішінде құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шаралар кешені.
1.7. Интернет-дүкен – Сатушыға тиесілі және ол арқылы Сатып алушыға Тауарларды және (немесе) Қызметтерді ұсынатын сайт. Интернеттегі интернет-дүкеннің веб-сайтының мекенжайы: _________, оның барлық қосалқы домендерін қоса.
1.8. Қызметтер – Интернет-дүкеннің веб-сайтында Сатып алушының пайдалануы үшін қол жетімді барлық қызметтер.
1.9. Сатып алушы – тапсырыс беруге немесе сатып алуға немесе тапсырыс беруге, Интернет-дүкен арқылы сатып алуға және Тауарларды және (немесе) Қызметті тек жеке, отбасылық, үйде немесе басқа да мақсаттарда пайдалану үшін, бірақ кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлға.
1.10. Сатушы жеке кәсіпкер Мирахимов Бахтияр Илхамович болып табылады, ол Интернет-дүкеннің иесі болып табылады және Сатып алушыларға Тауарларды ұсынатын/сататын және (немесе) Қызметтерді ұсынатын/сатқан. Сатушы осы Саясат шеңберінде Жеке деректерді жинайды және өңдейді.
1.11. Cookie файлдары – Сатып алушының шолғышы ол кірген сайттардан, соның ішінде Интернет-дүкеннен деректерді жазатын шағын мәтіндік файлдар. Cookie файлдары бірқатар функцияларды орындайды, мысалы, Сатып алушыға беттер арасында тиімді шарлауға, оның қалауларын есте сақтауға және осылайша Интернет-дүкенмен өзара әрекеттесу тәжірибесін жақсартуға мүмкіндік береді. Олар сондай-ақ Сатып алушының желіде көретін жарнамасы оның мүдделеріне сәйкес келетініне көз жеткізуге көмектесе алады. Егер сіз cookie файлдарын пайдаланбасаңыз, онда Интернет-дүкен арқылы Тауарды мүлде сатып алу және (немесе) Сатушыдан Қызметке тапсырыс беру мүмкін болмайды, өйткені Интернет-дүкеннің барлық жұмысы осы файлдардағы деректерді сақтауға негізделген. Мысалы, егер Сатып алушы интернет-дүкенде Өнімді таңдап, оны себетке салып, жаңа бетке өтсе, бұл Өнім жай ғана себетке сақталмайды.
1.12. IP мекенжайы – Сатып алушының орналасқан жерін анықтауға мүмкіндік беретін IP хаттамасы арқылы салынған желідегі түйіннің бірегей желілік мекенжайы. Сатушы қала мен облысқа қарағанда орналасқан жерді қадағаламайды.

2. Құпиялық саясатының тақырыбы
2.1. Осы Құпиялық саясаты Сатушының Интернет-дүкенге кіру кезінде және/немесе Тауарды сатып алуға Тапсырыс беру кезінде, сондай-ақ Қызметті сатып алуға тапсырыс беру кезінде Сатушының өтініші бойынша Сатып алушы ұсынатын жеке деректерін жарияламау және құпиялылығын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерін белгілейді.
2.2. Осы Құпиялық саясатына сәйкес өңдеуге рұқсат етілген жеке деректерді Сатып алушы тіркеу формасын толтыру арқылы немесе Интернет-дүкеннің веб-сайтында Тауарларды және (немесе) Қызметтерді сатып алу кезінде береді және келесі ақпаратты қамтиды:
2.2.1. Сатып алушының тегі, аты, әкесінің аты (әкесінің аты – міндетті емес);
2.2.2. Сатып алушының байланыс телефоны;
2.2.3. электрондық пошта мекенжайы (e-mail);
2.2.4. мекен-жайы мен тауарды жеткізу тәсілі.
2.3. Жоғарыда көрсетілмеген кез келген басқа жеке ақпарат (деректер) (сатып алу тарихы, пайдаланылған браузерлер мен операциялық жүйелер және т.б.) осы Құпиялық саясатының 4.3.2 және 4.4. тармағында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, қауіпсіз сақтауға және таратпауға жатады.
2.4. Сатушы Интернет-дүкен арқылы Тауарларды және (немесе) қызметтерді сатып алуға Тапсырысты қалыптастыру кезінде деректерді нақтылау үшін Сатып алушыға хабарласу қажет болған кезде Сатып алушының жеке деректерін жинауға және өңдеуге құқылы. Сатып алушы Интернет-дүкеннің веб-сайтында немесе Құпиялық саясаты 5.9 тармағында көрсетілген телефон нөмірі бойынша Сатушымен дербес байланысқан кезде немесе Сатып алушы интернет-дүкеннің веб-сайтында тиісті кері байланыс формасын толтырған кезде Сатушының құқықтары бар.

3. Сатып алушылардың жеке деректерін жинау және өңдеу мақсаттары
3.1. Сатушы Қызметтерді көрсету және/немесе Сатып алушының Сатушының интернет-дүкені арқылы Тауарды сатып алуы үшін қажет жеке деректерді ғана жинайды, өңдейді және сақтайды.
3.2. Сатушы Сатып алушының жеке деректерін келесі мақсаттарда пайдаланады:
3.2.1. Тауарды сатып алуға Тапсырыс беру, Қызмет көрсету және/немесе Тауарды сатып алу-сату Келісім-шартын немесе басқа шарттарды жасау үшін Сатып алушыны анықтау;
3.2.2. Сатып алушыдан төлемдерді өңдеу және алу;
3.2.3. Тауарды Сатып алушыға жеткізу;
3.2.4. Сатып алушыға тұтынушыларға тиімді қолдау көрсету;
3.2.5. Сатып алушыға Қызметтерді көрсету;
3.2.6. Сатып алушымен байланыс, Қызметтерді, Тауарларды көрсетуге қатысты хабарламаларды, сұраныстарды және ақпаратты жіберуді, сондай-ақ Сатып алушының сұраныстары мен өтінімдерін өңдеуді қоса алғанда;
3.2.7. Қызметтердің сапасын арттыру, оларды пайдалану ыңғайлылығы және жаңа қызметтерді дамыту;
3.2.8. Сатып алушыны болып жатқан оқиғалар мен акциялар туралы хабардар ету;
3.2.9. жеке емес деректерге негізделген статистикалық және басқа зерттеулерді жүргізу, сондай-ақ жарнамалық хабарламаларды оңтайландыру.
3.3. Сатушы Сатып алушының интернет-дүкеннің веб-сайтында жалпыға қолжетімді нысанда берген ақпараты үшін жауапты емес.
3.4. Сатушы Сатып алушы логині мен паролінің үшінші тарапқа белгілі болуы нәтижесінде шегуі мүмкін шығындарға жауапты емес.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
4.1. Сатып алушы міндетті:
4.1.1. интернет-дүкенді пайдалану үшін қажетті Жеке деректер туралы ақпаратты қамтамасыз ету;
4.1.2. интернет-дүкенді пайдалану кезінде қате деректер анықталған жағдайда берілген ақпаратты өзгерту, толықтыру.
4.2. Сатып алушының құқығы бар:
4.2.1. Құпиялылық саясатының 5.9 тармағында көрсетілгендей, Сатушыға телефон нөмірі немесе электрондық пошта арқылы хабарласу арқылы Жеке деректер туралы ақпаратқа қол жеткізу және өңдеу;
4.2.2. Сатушыға телефон нөмірі немесе электрондық пошта арқылы Құпиялық саясатының 5.9 тармағында көрсетілген қаулыға сәйкес Сатушы сақтаған деректерді нақтылау және (немесе) Сатып алушының жеке деректерін жою үшін хабарласуға.
4.3. Сатушы міндетті:
4.3.1. алынған ақпаратты осы Құпиялық саясатының 3-бөлімінде көрсетілген мақсаттарда ғана пайдалануға;
4.3.2. Жеке деректердің құпия сақталуын қамтамасыз етуге, Сатып алушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз оларға берілген Дербес деректерді жария етпеуге, Сатып алушының тапсырысын орындау мақсатында деректерді беруді (курьерлік қызметтер, пошта ұйымдары, банктер және т.б.), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына беруді қоспағанда;
4.3.3. мұндай ақпаратты қорғау үшін әдетте қолданылатын процедураға сәйкес Сатып алушының жеке деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларын қабылдау.
4.4. Сатушы статистика және жарнамалық хабарламаларды оңтайландыру мақсатында үшінші тұлғаларға Сатып алушылардың жеке емес деректерін жинауға және талдауға рұқсат беруге құқылы. Үшінші тұлғалардың жеке емес деректерді пайдалануы олардың жеке құпиялылық саясатымен реттеледі және Сатушы олардың пайдаланылуына жауапты емес.

5. Басқа шарттар
5.1. Сатып алушының Интернет-дүкенді пайдалануы оның осы Құпиялық саясатына және Сатушының Сатып алушының жеке деректерін өңдеу шарттарына сөзсіз келісімін білдіреді. Интернет-дүкенге барар алдында Сатып алушы осы Құпиялық саясатымен танысуға міндетті. Ағымдағы Құпиялық саясаты әрқашан орналастырылады: ________________.
5.2. Құпиялық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда Сатып алушы Интернет-дүкенді пайдалануды тоқтатуы керек.
5.3. Бұл Құпиялық саясаты тек интернет-дүкеннің веб-сайтына және оның қосалқы домендеріне қолданылады. Сатушы Сатып алушы Интернет-дүкеннің веб-сайтында қол жетімді сілтемелерді орындай алатын үшінші тұлғалардың веб-сайттары үшін жауапты емес.
5.4. Сатушы ақпаратты алу әдісінің ерекшеліктеріне байланысты Сатып алушы ұсынған Дербес деректердің дұрыстығын тексермейді және олардың өзектілігін бақыламайды. Дегенмен, Сатушы Сатып алушы сенімді жеке деректерді береді және бұл деректерді жаңартып отырады деп есептейді. Сатып алушы барлық жауапкершілікті, сондай-ақ жалған немесе жаңартылмаған Дербес деректерді беру үшін ықтимал салдарларды өз мойнына алады.
5.5. Cookie файлдарын толық немесе ішінара өшіру авторизацияны қажет ететін интернет-дүкен сайтының бөліктеріне кіру мүмкін еместігіне әкелуі мүмкін. Сатып алушы cookie файлдарын пайдалануды реттей алады _________.
5.6. Сатушы өз Сатып алушылардың IP мекенжайлары туралы статистиканы жинайды. Бұл ақпарат техникалық мәселелерді анықтау және шешу, қаржылық төлемдердің заңдылығын бақылау үшін пайдаланылады.
5.7. Осы Құпиялық саясатына және Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қарым-қатынасқа Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.
5.8. Сатушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қауіпсіздік жүйесін одан әрі жетілдіру үшін осы Құпиялылық саясатын біржақты тәртіпте өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
5.9. Осы Құпиялық саясаты туралы кез келген ұсыныстарды немесе сұрақтарды мына мекенжайға жіберу керек: + _________________ немесе _________________.
5.10. Сатып алушы өз талаптарын немесе шағымдарын Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Тассай индустриалды аймағы, Жібек жолы 1285/1 мекенжайы бойынша жібере алады.
5.11. Сатушы Интернетті пайдалану нәтижесінде Сатып алушы туралы ақпаратқа қол жеткізе алатын үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін, кез келген Интернет пайдаланушыға қолжетімді ақпаратты пайдаланудың салдары үшін жауапты емес.

Жеке кәсіпкер Мирахимов Бахтияр Илхамович
ЖСН: 930504300599
тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қ. Нұрсәт шағын ауданы, 212 ж., 46-п
-15%
YOUR COOKIE PREFERENCES
Continue without accepting
WELCOME TO eu.sistersaroma.com

Sister's Aroma Malletier use cookies, including third-party cookies, for functional reasons, for statistical analysis, to personalise your experience, offer you content that targets your particular interests and analyse the performance of our advertising campaigns.

You can either accept these cookies by clicking "Accept and Continue’, or click "Set cookie preferences’ to set your preferences.

What is a cookie?

A cookie is a small text file that is stored in a dedicated location on your computer, tablet, smartphone or other device when you use your browser to visit an online service. A cookie allows its sender to identify the device on which it is stored during the period of validity of consent, which does not exceed 13 months.

You may accept or reject the cookies listed below using the check box provided.

These cookies are required for optimum operation of the website, and cannot be configured. They allow us to offer you the key functions of the website (language used, display resolution, account access, shopping bag, wish list, etc.), provide you with online advice and secure our website against any attempted fraud.

These cookies are used to measure and analyse our website audience (visitor volume, pages viewed, average browsing time, etc.) to help us improve its performance. By accepting these cookies, you are helping us to improve our website.

These cookies allow us to provide you with online or in-store recommendations of products, services and content that match your expectations and preferences. By accepting these cookies, you are opting for an enriched and personalised experience.

These cookies are used for Sister's Aroma advertisements displayed on third-party websites, including social media, and are tailored to your preferences and to help us measure the effectiveness of our advertising campaigns. If you refuse these cookies, advertising (including ours) will continue to be displayed as you browse the Internet, although they will not be specific to your personal interests, and will therefore be less relevant.

You can change your preferences at any time by going to the "Cookies" module or to the "Privacy Policy" sub-section of the "LEGAL & PRIVACY" section. They are accessible through links at the bottom of any eu.sistersaroma.com website page.

See the list of cookies used on our site

For more information on our cookie policy, please click here